NegoSmart

KATILIM ŞARTLARI

Kullanım

Scanmarket işlemlerine katılım için mevcut şartlar Scanmarket’in eRFx (eBilgi ve eTeklif Toplama Talebi) veya eAuction (eİhale) işlemlerinin herhangi birinde yer alan ve/veya bunlarda teklif veren tüm tedarikçiler için geçerlidir. Bu şartların değiştirilmesi ancak NegoSmart A.Ş. ile yapılacak yazılı bir anlaşma ile mümkündür. Tedarikçilerin tekliflerdeki belli veya özel şartları ancak kullanıcı tarafından yazılı olarak ve açıkça kabul edilirse geçerlidir. Kullanıcı ve/veya katılımcı tarafından platformda paylaşılan kişisel verilere Scanmarket ve NegoSmart A.Ş. tarafından erişilebileceği ve veri işleyicisi olarak da Scanmarket’ın saklayacağı kullanıcı ve/veya katılımcı tarafından kabul edilmiş sayılır.

Terminoloji

Scanmarket sisteminde eRFx (eBilgi ve eTeklif Toplama Talebi) veya eAuction (eİhale) işlemlerini düzenleyen bir NegoSmart A.Ş. müşterisinin çalışanı bundan sonra kullanıcı olarak anılacaktır. RFQ (Bilgi ve Teklif Toplama Talebi) ve Tender işlemleri (Teklif Verme) dahil olmak üzere herhangi bir eRFx (eBilgi ve eTeklif Toplama Talebi) ya da eAuction (eİhale) işlemine davet edilen taraflar bundan sonra Tedarikçi olarak anılacaktır. Scanmarket eRFx (eBilgi ve eTeklif Toplama Talebi) ve eAuction işlemleri (eİhale) aksi belirtilmedikçe Scanmarket’in tüm elektronik eRFx (eBilgi ve eTeklif Toplama Talebi) ve eAuction işlemlerini (eİhale) içerir.

eRFx (eBilgi ve eTeklif Toplama Talebi) İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Tedarikçiler eRFx (eBilgi ve eTeklif Toplama Talebi) işlemleri (RFx, RFQ-Teklif Toplama Talebi- ve RFI-Bilgi Toplama Talebi- türleri) içerisinde teklifler sunabilir ve belirtilen sürenin sonuna kadar eRFx işleminin (eBilgi ve eTeklif Toplama Talebi) RFI (Bilgi Toplama Talebi) kısmına cevaplar verebilirler. Tüm eRFx (eBilgi ve eTeklif Toplama Talebi) türlerinde, işlem aktif ve devam etmekte olduğu sürece Tedarikçi, sunduğu teklifleri değiştirebilir ve diğer tedarikçilerin tekliflerini ya da bilgilerini görmesi engellenir. Tüm eRFx (eBilgi ve Teklif Toplama Talebi) türleri için, kullanıcıların kendileri tarafından tanımlanan bir zaman aralığı içinde işlemleri uzatmalarına izin verilir. Ayrıca, kullanıcı işlem süresi sonuna kadar herhangi bir eRFx (eBilgi ve eTeklif Toplama Talebi) işlemini durdurabilir ya da iptal edebilir. Kullanıcı, eRFx işleminin (eBilgi ve eTeklif Toplama Talebi) katılım süresi boyunca değişiklikler yapabilir. Kullanıcı eRFx işleminin (eBilgi ve eTeklif Toplama Talebi) katılım süresi sırasında veya sonrasında bir ya da daha fazla tedarikçiye mesaj gönderebilir; tedarikçiler de eRFx işleminin (eBilgi ve eTeklif Toplama Talebi) katılım süresi sırasında veya sonrasında Kullanıcıya mesaj gönderebilirler.

eAuction (eİhale) Gerçekleştirilmesi

Tedarikçiler, eAuction (eİhale) teklif verme süresi içinde tekliflerini sürekli sunabilirler. Kullanıcı, eAuction (eİhale) teklif verme süresinden önce Proxy Bidding’e (Yetkili/Otomatik Teklif Verme) izin vermişse, tedarikçiler de Proxy Bidding (Yetkili/Otomatik Teklif Verme) bazında tekliflerini sunabilirler.

RFQ (Bilgi Toplama Talebi), Tender (Teklif Verme), Dutch (Hollanda) ve CherryDutch türü eAuction (eİhale) işlemlerinde , her bir Tedarikçi yalnız tek bir teklif sunabilir ve diğer Tedarikçilerin tekliflerini görüntülemeleri önlenir. Tüm diğer eAuction (eİhale) türlerinde, eAuction (eİhale) bir reverse auction (Açık eksiltme ihalesi) olarak tamamlanır; yani, her bir Tedarikçinin lider teklifi, lider teklifi vb. görüntülemelerine veya teklif hiyerarşisinde kendi pozisyonlarına dair bilgi almalarına izin verilebilir. Örneğin, Reverse Ranking Auction (Sıralamalı Açık Eksiltme İhalesi) türü eAuction (eİhale) işleminde, tedarikçi yalnız kendi en güncel teklifinin derecelendirmesini görüntüleyebilir ya da eğer Kullanıcı lider/lider değil işlevselliğini seçmişse, teklif sıralamasında sadece lider olup olmadığını görüntüleyebilir. Bir Japanese auction (Japon İhale), işleminde, Tedarikçinin diğer tedarikçilerin tekliflerini görüntülemesi önlenir ve daha fazla teklif sunmalarına (yani, Kullanıcı tarafından tanımlanan fiyatı kabul etmelerine) izin verilir. Tüm eAuction (eİhale) türlerinde, tedarikçilerin diğer tedarikçilerin bilgilerini görüntülemeleri önlenir.

eAuction (eİhale) özelliklerinde aksi belirtilmedikçe, ihalenin bitmesine 2 dakikadan az süre kala bir teklif sunulması durumunda ihale süresi otomatik olarak 2 dakika daha uzar. (Bu durum RFQ-Teklif Toplama Talebi-, Tender-Teklif Verme-, Dutch, CherryDutch ve Japanese türü eAuction işlemleri (eİhale)için geçerli değildir). Kullanıcı, uzatma süresi için daha kısa veya uzun zaman aralıkları tanımlayabilir. Zaman aralığı ayarlaması, eİhalenin özellikler bölümünden yapılabilir. Bu özellik, tedarikçilerin bir eAuction (eihale) bitmeden hemen önce teklif vererek spekülasyon yapmalarını önlemek ve yavaş İnternet bağlantısına sahip tedarikçilerin “Teklif verme” işleminde yer almalarına imkan sağlamak için oluşturulmuştur.

Kullanıcının, eAuction işlemini (eihale) kendisi tarafından tanımlanan zaman aralığı kadar uzatmasına izin verilir. Ayrıca, Kullanıcı işlem süresi sonuna kadar herhangi bir eAuction (eİhale) işlemini durdurabilir ya da iptal edebilir. Kullanıcı, eAuction (eİhale) öncesinde veya sırasında eAuction işlemindeki (eİhale) tüm alanlarda değişiklik yapabilir. Kullanıcı , eAuction (eİhale) teklif verme işlemi sırasında veya sonrasında bir ya da daha fazla Tedarikçiye mesaj gönderebilir; Tedarikçiler de eAuction (eİhale) teklif verme işlemi sırasında veya sonrasında Kullanıcıya mesaj gönderebilirler. Tedarikçi ancak ilk teklifini yaptıktan sonra eAuction işlemini (eİhale) izleyebilir. Bu özellik, rakip tedarikçilerin, eAuction işlemine (eİhale) katılımla ciddi olarak ilgilenmeleri durumunda teklifleri görüntüleyebilmelerini sağlar.

eRFx (eBilgi ve eTeklif Toplama Talebi) ve eAuction (eİhale) İşlemlerinin Tamamlanması

Bazı eRFx (eBilgi ve eTeklif Toplama Talebi) ve eAuction (eİhale) işlem tiplerinde, teklif veya cevap verme süresi sona erdiğinde, yeni teklif sunmak veya RFI (Bilgi Toplama Talebi) işlemine cevap vermek mümkün değildir. eRFx (eBilgi ve eTeklif Toplama Talebi) ya da eAuction işlemini (eİhale) oluşturan ve tamamlayan Kullanıcı, sözleşme yapmak istediği Tedarikçiyi seçme ya da tüm teklifleri reddetme insiyatifine sahiptir. Cherry Picking Auction, CherryLot Auction, CherryDutch Auction, Cherry Picking Tender, Cherry Picking RFQ, CherryLot Tender, CherryLot RFQ türü işlemlerde veya Cherry Picking ve CherryLot eRFx işlemlerinde (eBilgi ve eTeklif Toplama Talebi) Kullanıcı, verilen teklifler içerisinde bir ya da daha fazla Tedarikçi seçmekte serbesttir. Kullanıcı, katılımcı Tedarikçileri eRFx (eBilgi ve Teklif Toplama Talebi) ya da eAuction işleminin (eİhale) sonuçlarına dair bilgilendirebilir. Bu bilgilendirme işlemi, tedarikçilerin davet edilme prosedürü ile aynı özelliğe sahiptir.

Bağlayıcılık Etkisi ve Süresi

eRFx (Bilgi ve Teklif Toplama Talebi) işleminin RFI (Bilgi Toplama Talebi) kısmına verilen cevaplar ile herhangi bir eAuction (eİhale) ya da eRFx (Bilgi ve Teklif Toplama Talebi) türünde Tedarikçi tarafından verilen teklifler, yazılı olarak yapılmış ve posta/e-posta/faks yoluyla sunulmuş bir teklif gibi Tedarikçi üzerinde Kullanıcıya karşı bağlayıcılık taşır. Aksi belirtilmedikçe, verilen teklif, işlemin bitiş tarihinden itibaren otuz (30) iş günü için bağlayıcıdır. Tedarikçinin bir eAuction (eİhale) işlemi sırasında yeni ve daha düşük bir teklif vermesi durumunda (RFQ, Tender, Dutch, CherryDutch türü eAuction-eİhale- ve hiçbir forward eAuction- eAçık Arttırma İhalesi – işlemi için geçerli değildir), önceden verilmiş daha yüksek bir teklifin süresi otomatik olarak sona erer. Tüm forward eAuction (eAçık arttırma İhalesi) işlemlerinde, önceden verilmiş daha düşük teklifin süresi, tedarikçinin yeni ve daha yüksek bir teklif yaptığı durumda otomatik olarak sona erer.

Sorumluluk Muafiyeti ve Yasal Durum

Scanmarket A/S ve NegoSmart A.Ş. aşağıdaki durumların sonucunda ortaya çıkan zararları karşılama sorumluluğundan feragat eder: Anasayfada dizgi hataları, üçüncü taraf bilgileri, spesifikasyonlarda, davetlerde vb. hatalı bilgilerde ve eRFx (eBilgi ve eTeklif Toplama Talebi) veya eAuction (eİhale) yazılımında ya da anasayfasında, Scanmarket’teki teknik hatalardan, bilgisayar virüsü veya arızasından kaynaklanan eksik işlevsellikler. Scanmarket ve NegoSmart A.Ş., sonuçlandırılan veya sonuçlandırılmayan anlaşmaların neticesinde ortaya çıkan zararların tazmin talebi dahil olmak üzere, Kullanıcı tarafından başlatılan eRFx (Bilgi ve Teklif Toplama Talebi) veya eAuction işlemlerinin (eİhale) sonucunda Kullanıcı, Tedarikçiler, üçüncü şahıs veya kamu mercileriyle ilgili olarak herhangi bir zararı tazmin etme sorumluluğundan ve diğer tüm sorumluluklardan feragat ederler. NegoSmart A.Ş., vergiler ve yasal vb. yükümlülükler dahil olmak üzere, kamu mercilerine karşı veya ihaleler, rekabet vb. ile ilgili yasal mevzuatın gözetilmemesi sonucunda Kullanıcıya ya da Tedarikçilere tahakkuk eden herhangi bir cezai müeyyidenin sorumluluğundan ve olası zararların tazmininden feragat eder. NegoSmart A.Ş.,Scanmarket A/S aracılığıyla Kullanıcıya yalnız eRFx (eBilgi ve eTeklif Toplama Talebi) veya eAuction (eİhale) düzenleme fırsatı,Tedarikçiye teklifler verme veya doğrudan Kullanıcı ile Tedarikçi arasında hizmetlerin/ürünlerin satın alımı veya satışı amacıyla bir eRFx işleminin (eBilgi ve eTeklif Toplama Talebi) RFI (Bilgi Toplama Talebi) kısmına cevap verme fırsatı sunar. Sonuç olarak, Scanmarket A/S ve NegoSmart A.Ş.; Kullanıcıyı, Tedarikçiyi veya Tedarikçinin ya da Kullanıcının bayisini, temsilcisini veya departmanını hiçbir bir şekilde bağlayan veya bunlar tarafından bağlanan bir taraf olarak değerlendirilemez. Tüm anlaşmalar doğrudan Kullanıcı ile Tedarikçi arasında yapılır. Scanmarket A/S ve NegoSmart A.Ş., bu koşulları ve/veya Scanmarket eRFx (eBilgi ve eTeklif Toplama Talebi) ya da eAuction (eİhale) yazılımının kullanım esaslarını önceden bildirmeksizin düzeltme ve/veya değiştirme hakkına sahiptir.

Geçersizlik

Bu şartlarda yer alan bir veya daha fazla koşulun geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi durumunda diğer şartlar taraflar arasında geçerli olarak kalır. Bu durumda, Taraflar geçersiz koşulu/koşulları geçerli olan(lar)la değiştirmekle yükümlüdür ve bunlar, geçersiz koşul(lar)daki hedef ve yasal zemini mümkün olduğunca ikame edecektir.

Mahkeme Yeri ve Tercihi

İşbu şartlardan kaynaklanan her türlü anlaşmazlık,kişisel verilerin korunması ile ilgili hususlar hariç,Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre çözülecek ve yasal mahkeme yeri İstanbul olacaktır. Bununla beraber, işbu koşul CISG (Milletlerarası Satım Hukuku) dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasalarının uluslararası, özel hukuk kurallarıyla ilgili değildir.

Scroll to Top