NegoSmart

TEKNOLOJİ

Barındırma

İşleyiş Prensibi

Yedekleme

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Şifreleme

Kalite Güvencesi ve Güvenlik Testi

Sızma Testi

Uygulama Güvenliği

Kimlik Doğrulama

Güvenli Kodlama Uygulamaları

Ayrılmış Ortamlar

Scroll to Top